Super specialrabatt 5%! Använd koden MYLO5 för din beställning för att få rabatt på dina böcker!

Regler & Villkor

Välkommen till MYLO - Din berättelse!

Dessa Villkor reglerar innehåll och användning av vår hemsida https://mylobarnbocker.se/ och anges de villkor baserat på vilka vi levererar de produkter och tjänster som är tillgängliga för dig på vår hemsida. Läs dessa Villkor noggrant, tillsammans med vår sekretesspolicy innan du använder vår hemsida och innan du beställer några våra produkter eller tjänster. Genom att använda vår hemsida och/eller beställa våra produkter och/eller tjänster bekräftar du att du har läst, förstår och accepterar dessa villkor. Du kan spara en tryckbar kopia av dessa Villkor genom att klicka på utskriftsikonen i din webbläsare.
Om du inte håller med dessa Villkor, då du inte får använda vår webbplats. Observera att dessa Villkor är föremål för förändring och du bör därför granska dem med jämna mellanrum. Om några ändringar är oacceptabla för dig, kan du välja att sluta använda vår webbplats. Genom att fortsätta att använda vår webbplats, accepterar du ändringen görs till dessa villkor.

DEFINITIONER

MYLO - Är det kommersiella namnet på MYLO Adventure Book SRL, en rumänsk juridisk person, som ligger på 400.387 No 9 Traian Str, Cluj-Napoca, Rumänien, registreradCIF 41.284.589 J12/2528/2019 Säljare - hänvisar till MYLO.
Köparen - kan vara en fysisk person äldre än 18 eller juridisk person somväljer att skapa ett konto på webbplatsen och/eller gör en beställning på nämnda webbplats.
Klient - kan vara varje fysisk person över 18 år eller någon juridisk person som har eller får tillgång till innehåll men något kommunikationsmedel som finns tillgängligt av MYLO (elektroniskt, via telefon osv.), Eller baserat på ett befintligt avtal mellan MYLO och nämnda person/enhet,och kräver att konfigurera och använda ett konto.
Användare - en fysisk person äldre än 18 eller juridisk person som har registrerats på webbplatsen och vem, genom att fylla i kontoregistreringsprocessen har gett sitt samtycke om de särskilda villkoren för webbplatsen som anges i de allmänna villkoren dokument.
Användarnamn - alias valt en Användare/Klient/köparen, i samband med deras konto i avsnittet ”Användarnamn”.
Konto - avsnitt från webbplatsen består av en e-postadress och ett lösenord som innehåller information om Klient/köparen och tillåter köparen att visa historiken på webbplatsen (Beställa, fakturor etc.). Användaren är ansvarig att se till att Allt input information om konto inrättas är korrekt, komplett och uppdaterad.
Varukorgen - avsnitt på webbplatsen som gör att användaren/köparen att lägga till produkter och/eller tjänster som de vill köpa på att lägga till, eller vid ett senare tillfälle. I fAllt produkter och/eller tjänster som inte köps på att lägga till dem, genom att fylla i Beställa, Användare/köparen kommer att gynnas av den tjänst som erbjuds av säljaren för att spåra produkter och tjänster genom att ta emot Commercial Meddelande från säljaren.
Hemsida - uppkopplad-plattformen värd på https://mylobarnbocker.se/
Beställa - ett elektroniskt dokument ses som ett medel för kommunikation mellan säljaren och köparen, genom vilken köparen skickar sin avsikt att köpa produkter och/eller tjänster, via hemsidan, till säljaren.
Produkter och tjänster - en produkt eller tjänst som anges på webbplatsen, inklusive dem som nämns i beställa, som beror på att levereras av säljaren till köparen, enligt den överenskomna kontraktet.
Kampanj - den åtgärd som tillåter ett visst antal produkter och/eller tjänster som är tillgängliga för ett kommersiellt syfte, och som har en begränsad och fördefinierad lager, under en begränsad tid, som set av säljaren.
Kontrakt - är kontraktet överenskomna mellan säljaren och köparen, utan samtidigt är fysiskt närvarande för båda parter.
Innehåll - representeras av:

 • Alltinformationpå webbplatsen som kan besökas, sett eller på annat sätt nås med hjälp av elektronisk utrustning;
 • innehållet i något e-post som skickas till köparen av Säljaren genom elektroniska medel och/eller andra kommunikationsmedel som finns;
 • någon information kommuniceras genom vilket sätt som helst av en av Säljarens anställda/medarbetare till köparen, med respekt för kontaktande informationen, nämnda eller inte av Köparen;
 • information om produkter och/eller tjänster och/eller de priser som används av Säljaren inom en viss tidsperiod;
 • uppgifter om säljaren eller någon annan privilegierade data som tillhör säljaren.

Recension - en skriftlig utvärdering ges av ägaren eller mottagaren av en viss produkt och/eller tjänst, baserat på deras personliga erfarenheter och sin egen förmåga att skapa kvalitet kommentarer.
Gradering- sätt att visa tillfredsställelsen nivån för en Användare/Klient/köparen om en produkt och/eller tjänst. Detta kommer att uttryckas som stjärnor. Varje produkt och service kan få från en till fem stjärnor och kommer alltid att åtföljas av/användar/Klient s köparen granskning av nämnda produkt och/eller tjänst.
Dokument - nuvarande villkor.
Kommersiell kommunikation - alla former av skickat meddelande (som: e-post/SMS/telefonsamtal/mobil push/webpush/etc) som innehåller allmän och specifik information, information om liknande produkter eller kompletterande dem som köparen har köpt, information om specialerbjudanden och kampanjer, information om produkter och/eller tjänster som läggs i varukorgen, samt annan kommersiell kommunikation, såsom undersökningar och marknadsundersökningar.
Transaktion - kvitto eller återbetalning av en summa pengar som en följd av försäljningen av en produkt och/eller tjänst genom MYLO till Köparen genom användning av betalningshantering leverantör enats MYLO, oberoende av leveranssätt.
Specifikationer - alla specifikationer och/eller produkter och tjänster beskrivningar.
  Defekt - innehållande ett fel eller defekt, defekt eller defekt;
  Pris - priset tillsammans med porto och förpackningskostnader och eventuella skatter som gällde vid tidpunkten för Beställa (exklusive skatter och avgifter som köparen är ansvarig under prissättning och betalning "del av dessa Villkor) , med förbehåll för eventuella kampanjerbjudande eller rabatt som gällde vid tidpunkten;
Upphovsrätt - den exklusiva och tilldelade juridiska rätten, som ges till skaparen eller originalmaterialet under ett fast antal år, att skriva ut, publicera, framföra, filma eller spela in litterärt och/eller konstnärligt material.

KONTRAKTUELLA DOKUMENT
Genom att registrera en beställning på hemsidan, Köparen håller med metoden kommunikation (via telefon, e-post) Säljaren användningsområden för kommersiell verksamhet.
Den anmälan av köparen efter beställning har till uppgift att informera köparen och utgör inte ett accepterande av Beställan. Detta meddelande skickas via e-post.
Kontraktet mellan köparen och säljaren anses uppfyllda när köparen tar emot ett e-postmeddelande från säljaren underrättas om att beställningen har skickats.

UPPKOPPLAD FÖRSÄLJNINGSPOLICY
Tillträde för beställning är tillgänglig för alla användare/Klient/köparen.
I vissa motiverade fAllt Mylo förbehåller sig rätten att begränsa tillgången för användaren/köparen för en beställning och/eller till en viss betalningsmedel som annars accepteras, om det anses att, baserat på användarens/köparens beteende eller aktiviteter på webbplatsen, kan deras agerande skada på något sätt MYLO. I sådana fAllt användaren/köparen kan skicka en förfrågan via e-post till customer.support@mylo.se att få information om de motiv som ledde till de ovan nämnda åtgärder vidtas.
Kommunikation med säljaren är möjligt med hjälp av direkt interaktion eller via de adresser som nämns på Kontakta oss avsnittet på webbplatsen. Säljaren kan behandla den mottagna informationen utan att behöva motivera.
Vid ovanligt stor trafikvolym som kommer från ett nät till Mylo förbehåller sig rätten begära Användare/Klients/köpare till manuellt mata in captcha valideringskoder, i syfte att skydda den information som finns på webbplatsen.
MYLO kan publicera information på webbplatsen om dess produkter och/eller tjänster och/eller vissa kampanjer som gäller i en viss tidsperiod.
Alla priser som hänför sig till produkter och/eller tjänster presenteras på hemsidan listas i svenska kronor och inkluderar moms. När priserna är listade som ”börjar vid” kommer det slutgiltiga priset lämnas till Klient/Användare/köparen via e-post efter alla nödvändiga data har samlats in (till exempel om en text behöver skapas, eller bara korrekturläsa eller redigerad, antalet och komplexiteten av grafik som ska användas etc.) och en slutlig offert är tillgänglig.
För uppkopplad-betalningar, är säljaren inte ansvarig för eventuella extra kostnader Köparen kan bli skyldig att betala, inklusive men utan begränsning till valutakurser som gäller vid den bank som utfärdat kortet, när det gäller valuta skiljer sig från EUR. Köparen är ensam ansvarig för den här åtgärden.
Allt information som används för att beskriva de produkter och/eller tjänster som finns på webbplatsen (bilder, multimedia etc.) representerar inte en avtalsenlig skyldighet på en del av säljaren. Dessa används som enda presentation.
Efter 14 dagar från att köpa en produkt och/eller tjänst, kommer köparen att uppmanas att skriva en recension om sina inköp. Begäran kommer att skickas via e-post till adressen Köparen används vid beställning, eller till den adress som används när köparen skapade deras konto, vilket som är tillämpligt. Detta för att underlätta andra användare/Klients/köpare på hemsidan och bidrar till kontinuerlig förbättring av Säljarens tjänster och produkter.

LEGOTILLVERKNING
Säljaren kan lägga ut en tredje part för tjänster som ingår i en beställning, meddelar Köparen av detta, men utan att kräva deras godkännande. Säljaren kommer alltid att vara ansvarig gentemot köparen för alla avtalsförpliktelser.
I vissa fall, underleverantörer för vissa produkter och/eller tjänster kan göras inom ramen för ett Copyright överlåtelseavtal.
INTELLEKTUELL FASTIGHET - KOPIERÄTT
Alla immateriella rättigheter (som betyder patent, registrerade och oregistrerade varumärken och servicemärken, domännamn, mönsterskydd och designrättigheter, upphovsrätt, databasrättigheter och moraliska rättigheter och rättigheter i dataprogram) och innehåll, enligt definitionen ovan, inklusive, men inte begränsat tilllogotyper, representationer, kommersiella symboler, statiska bilder, dynamiska bilder, text och/eller multimediainnehåll som presenteras på hemsidan är exklusiva egendom MYLO. MYLO har reserverat alla rättigheter för användningen av nämnda innehåll, antingen direkt eller indirekt (genom användar/publicerings licenser och/eller avtal upphovsrätt överförings).
Den Klient/Användare/köparen är inte tillåtet att reproducera, modifiera, kopiera, distribuera, publicera, ram, publicera, visa, överföring till tredje part, förändring och/eller alter, användning, anslut till, avslöja, sälja i någon form av av på något sätt helt eller delvis, inkluderar allt innehåll i något annat sammanhang än den ursprungliga avsikten med MYLO inkluderar allt innehåll utanför webbplatsen, ta bort tecken som betyder Upphovsrätt till MYLO över innehåll, samt ta del överlåtelse, försäljning fördelning av material som gjorts av reproduktion, ändra eller visa innehåll, annat än med uttryckligt skriftligt medgivande från MYLO.
Den Klient/Användare/köparen får inte ta bort någon upphovsrätt eller annan äganderätt som finns i alla webbplatsens innehåll.
Allt innehåll på Klient/Användare/köparen har och/eller får tillgång till genom något sätt, faller under det aktuella dokumentet om nämnda innehåll åtföljs av ett särskilt avtal som utfärdats av MYLO. 
Den Klient/Användare/köparen får kopiera, överföra och/eller använda innehåll endast för personliga eller icke-kommersiella ändamål och endast om det inte är mot dispositioner av det aktuella dokumentet.
Om MYLO erbjuder Klient/Användare/köparen rätt att använda en viss innehåll i den form som beskrivs i ett avtal, där Klient/Användare/köparen har eller får tillgång följer detta avtal endast omfattar innehållet som definieras i avtalet denna rätt och under den tidsperiod som anges i avtalet, annars medan innehållet är noterat på webbplatsen, och på de villkor som anges i avtalet, om sådana villkor föreligger och är inte ett avtal från MYLO mot respektive Klient/Användare/köparen eller annan tredje part som kan ha eller få tillgång till nämnda innehåll men på något sätt, och som kan lida skada på något sätt på grund av detta innehåll, under eller efter användaravtalet sägs upp.
Innehåll skickas till en Klient/Användare/köparen, genom någon kommunikationskanal (elektronisk, telefon etc.), eller vunnit av nämnda parti genom att komma åt, besöka och/eller visning, inte utgör en avtalsenlig skyldighet gentemot nämnda halt på MYLO del eller den del av MYLO anställd som underlättade överföring av innehåll, om en sådan person är inblandad.
Allt användning av innehåll på andra sätt än de som uttryckligen tillåts i detta dokument eller ett användaravtal, om det finns, är strängt förbjudet.
För vissa produkter och/eller tjänster kan köparen ge MYLO med innehåll som är föremål för upphovsrätten enligt köparens namn. Observera att MYLO kommer endast att använda nämnda innehåll för att uppfylla avtalet mellan MYLO och köparen, och innehållet skAllt kvarstå under köparens ägande, om inte ett avtal i övrigt tecknas mellan MYLO och köparen.
Köparen samtycker härmed och representerar och garanterar att:

 • De är ensam ansvarig för deras innehåll;
 • de äger alla rättigheter i och till deras innehåll och/eller har fått lämpliga rättigheter och tillstånd från alla och alla andra personer och/eller enheter som äger, hantera eller på annat sätt hävdar några rättigheter med avseende på sådant Innehåll;
 • de är inte mindreåriga;
 • de licensierade parternas användning av deras innehåll som beskrivs här inte kommer att kränka rättigheter, inklusive, men inte begränsat till upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemlighet, sekretess, publicitet, moraliska, egna eller andra rättigheter av tredje part, eller lag, regel eller förordning; och
 • Innehållet är inte ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt, kränkande, oanständigt, hotande, trakasserande, hatiskt eller kränkande eller på annat sätt olagligt.

Köparen följande utgåvor, utsläpp och går med på att hålla licensierade parterna, och varje person som agerar på deras vägnar, skadeslösa från allt ansvar på något sätt relaterat till de licensierade parterna användning av deras innehåll.
För ytterligare information om upphovsrätt, se följande länkar:

 • Vanliga frågor om upphovsrätt
 • Upphovsrättsdirektiv

PLACERA BESTÄLLNINGAR
Den Klient/köparen kan beställa på webbplatsen genom att lägga till produkter och/eller tjänster i kundvagnen. Placeringen av en Beställa anses komplett när betalningen har skett genom ett av de medel som görs tillgängliga på webbplatsen. Lägga till en produkt och/eller tjänster i kundvagn utan att slutföra Beställa inte motsvarar registrera en Beställa.
Genom att slutföra en Beställa, köparen bekräftar att Allt data som de levereras, nödvändiga under inköpsprocessen, är korrekt, fullständig och sann vid tidpunkten för beställningen.
Genom att avsluta en Beställa, är köparen bekräftar att Säljaren kan kontakta dem, genom något medel som är tillgängliga för säljaren, i alla situationer där kont Köparen krävs.
Säljaren kan granska Allt placerade Beställa, och dess innehåll, för anslutning till Säljarens riktlinjer och enlighet med detta dokument.
Säljaren kan avbryta en Beställa lämnade av en köpare, efter att tidigare anmälan till köparen, utan någon efterföljande skyldighet för någon av de två parterna eller utan någon av parterna att kunna göra anspråk skadar intressen till den andra, i följande situationer:

 • Innehållet av beställa bryter mot detta dokument och Säljarens riktlinjer;
 • Köparens bank accepterar inte köparens kort, det vill säga transaktionen för uppkopplad-betalning;
 • transaktionen har ogiltigförklarats av betalningshantering leverantör valt MYLO;
 • datan som tillhandahålls av köparen på Hemsidan är ofullständig och/eller felaktig.

För att beställa, det Klient/Användare/köparen måste följa ordningen förfarande som anges på webbplatsen. Uppgifter om pris som skAllt betalas motsvarar varje produkt och/eller tjänster och förfarandet för betalning visas på webbplatsen, med vissa undantag. När ett sådant undantag är tillämpligt, kommer det slutgiltiga priset bekräftas till Klient/Användare/köparen vid full analys av den personliga Beställa som har placerats i fråga om innehåll och krav och beslutet bekräftas efter betalning har gjorts.
Alla produkter erbjuds till försäljning, med förbehåll för säljarens godkännande av Beställa.
Ingen ordning skAllt anses ha accepterats säljaren förrän den har granskats och köparen har skickats en bekräftelse via e-post. Beställabekräftelsen innehåller uppgifter omBeställa, priset och en uppskattning leveranstiden för Beställa. Det är köparens ansvar att kontakta MYLO och meddela dem om något fel eller misstag med ordning så snart det är praktiskt möjligt. Underlåtenhet att göra detta kan leda till fel ordning skickas ut. Alla tider eller datum anges för leverans är bara uppskattningar. Säljaren kommer att göra rimliga ansträngningar för att leverera produkter och/eller tjänster inom den tid som anges, men säljaren accepterar inte ansvar för underlåtenhet att leverera inom den tiden.
Mylo strävar efter att display och beskriva de tryckta färgerna av produkter som visas på webbplatsen så exakt som möjligt, men ingen garanti kan göras att färgerna levereras exakt matchar de som visas på Klient/användarens/köparens monitor eller mobil enhet.
MYLO kan revidera, avbryta eller ändra produkter eller tjänster när som helst utan förvarning till Klients/användare och produkter kan bli tillgänglig utan förvarning. MYLO har inget ansvar av något slag om någon produkt eller tjänst är inte tillgänglig.

KONFIDENTIALITET
MYLO kommer att hålla alla konfidentiella uppgifter som Klients/Användares/Köpare utbudet. Utlämnande av medföljande information kan bara ske på de villkor som anges i detta dokument.
Ingen offentlig förklaring, marknadsföring, pressmeddelande eller någon annan form av frisläppande till tredje part kan göras av Klient/köparen angående deras beställning/avtal utan föregående skriftligt samtycke från säljaren.
Genom att överföra information och/eller material via hemsidan, den Klient/Användare/köparen erbjuder Säljaren fullt och irreversibel tillgång till information, rätt att använda, reproducera, post, ändra, överföra och distribuera dessa material eller information. Den Klient/Användare/köparen instämmer också i att säljaren får använda fritt, för sina egna intressen, dessa bitar av information, idéer, koncept, know-hows eller tekniker som skickas via webbplatsen. MYLO kommer inte att bli föremål för förpliktelser rörande sekretessen skickade information om tillämplig lagstiftning föreskriver inte något i denna mening.

KOMMERSIELL KOMMUNIKATION
Den Klient/Användare/köparen kan förändras, vid varje given tidpunkt, sin option om deras medgivande till säljaren för affärskommunikation som innehåller allmän och specifik information, inklusive information om erbjudanden och kampanjer, enligt följande:

 • genom att ändra inställningarna på sitt konto under avsnittet ”Mina prenumerationer”;
 • genom att gå till länken ”Avsluta” i affärskommunikation som utfärdats av Säljaren; eller
 • genom att kontakta säljaren.

Genom att lägga till produkter och/eller tjänster i kundvagn, kommer säljaren utfärda Användare/köparen med kommersiell information om följande:

 • förändringar i priserna på de produkter och/eller tjänster som läggs i Varukorgen;
 • rekommendationer av liknande produkter och/eller tjänster till sådana som tillsatts i Kundvagnen;
 • förekomsten av produkter och/eller tjänster i Kundvagnen.

För att förbättra våra produkter och tjänster och användarupplevelse under ett köp, kan MYLO använda dina data för att köra marknadsundersökningar och undersökningar. Information som erhållits under sådana marknadsundersökningar och undersökningar kommer inte att användas för reklamändamål. Dina svar på en sådan marknadsundersökningar och undersökningar kommer inte att förknippas med din identitet, och kommer inte att skickas till tredje part, eller publiceras. Du kan höja en invändning mot användningen av data för marknadsundersökningar och undersökningar syften genom att gå till unsubscribe länken i meddelandet, eller genom att kontakta MYLO vid varje given tidpunkt.

FÖRSLAG & BETALNING
Priserna för produkter och/eller tjänster som anges på webbplatsen https://mylobarnbocker.se/ inklusive moms, enligt gällande lagstiftning.
Pris, betalningsmetod och betalningsfrist anges i varje beställning. Säljaren kommer att utfärda en faktura för köparen för levererade produkter och/eller tjänster. Köparen är skyldig att skicka Allt relevant information som är nödvändig för fakturering, enligt gällande lagstiftning.
Säljaren kommer att utfärda en faktura för Köparen avseende deras beställa av produkter och/eller tjänster och alla andra betalningar som hänför sig till Beställa, om det behövs. Fakturan kommer att utfärdas i elektroniskt format uteslutande och det kommer att läggas till köparens konto (om ett konto har ställts in) eller skickas till köparens e-postadress, som anges av köparen vid beställning eller när du skapar en Konto.
För korrekt överföring av en faktura som hänför sig till en beställning måste köparen uppdatera sina uppgifter på sitt konto, när förändringar sker, och måste verifiera uppgifter om deras ordning som anges på sitt konto, annars som tas emot av e-post, om en hänsyn har inte satts upp. I det fAllt köparen inte har inrättat ett konto och sin fakturering eller leveransinformation har ändrats efter beställning, men innan de får den beställda produkter och/eller tjänster, måste köparen meddela säljaren så snart som möjligt om de förändringar som kan påverka fakturan eller leverans.
I fAllt Klient/köparen har valt att skapa ett konto på webbplatsen, de kommer att ha tillgång till en fullständig förteckning över sina beställningar och fakturor, och kan spara eller arkivera information när som helst och på något sätt de så önskar.
Genom att skicka Beställa, ger köparen sitt samtycke för att ta emot fakturan i elektronisk form, antingen via e-post med hjälp av e-post som anges i deras konto eller input medan placera sin beställning, eller genom att lägga fakturan i sina befintliga konto eller med användning av båda metoderna.
Om en köpare har skapat ett konto på webbplatsen och Ordens detaljer inte registreras i kontot inom 48 timmar, ska köparen kontakta MYLO på customer.service@mylo.se.
Köparens bank kortuppgifter sparas inte av MYLO eller av betalningshantering leverantör, men de kommer att räddas av den institution som godkänner Transaktionen eller någon annan enhet har rätt att lagra kortets identifieringsuppgifter, varav Köparen kommer att informeras, före inmatning detaljerna.
Den enhet som har rätt att ge kortuppgifter lagringstjänster är PayU SA, juridisk enhet som har inrättats och fungerar i enlighet med lagstiftningen i Polen, registrerat hos PoznaÅ„-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu Court House, med nummer 0000274399, med huvudkontor i 182 Grunwaldzka, 60-166 Poznan, Polen.
Betalning skAllt ske genom våra betalningshantering leverantörer vid tidpunkten för beställningen som accepteras av säljaren. Full betalning kommer att tas vid denna tidpunkt och kontraktet kommer att gälla. Säljaren kommer att lämna in sina betalningsuppgifter till ovannämnda tredje part betalningshantering leverantör och de kan också krävas för att ta emot ytterligare villkor i samband med användning av tjänsten. MYLO kan inte acceptera, och härmed utesluta den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, helst ansvar till följd av eller i samband med säljarens användning av sådan tredje parts betalningsleverantör.
För transaktions säkerhet, användaren/köparen vänligt rekommenderas att inte hela tiden vara inloggad på webbplatsen och att hålla inne från bemyndigande den automatiserade inloggningsförfarandet på mobila enheter. Dela ett personligt lösenord för kontot är inte tillåtet, och MYLO rekommenderar att inrätta en stark säkerhetslösenord (till exempel genom att se till att det finns minst åtta (8) tecken i den, inklusive stora och små bokstäver, siffror och specialtecken).
Säljaren kan ändra priset på varje produkt och/eller tjänst innan en beställning.
För beställningar levereras inom EU, Priserna inkluderar moms och alla andra tillämpliga skatter och/eller importtullar. Skatter och importtullar baseras på det slutliga värdet av din beställning och de rådande priser som gäller i det aktuella skatte jurisdiktion.
Beställningar med en leveransadress utanför EU kan vara föremål för importtullar och skatter (inklusive moms) som tas ut en gång per leverans når destinationslandet. Alla sådana extra avgifter, samt kostnader för tullklarering etc. måste bäras av köparen som importör av varorna. Köparen bör notera att tull politik och praxis varierar kraftigt beroende på land. Vi rekommenderar att köparen kontakter deras lokaltullkontor för ytterligare information.

LEVERA EN BESTÄLLNING
Efter att ha registrerat en beställning kan köparen spåra sina framsteg på sitt konto, om detta har konfigurerats, i avsnittet "Mina beställningar". Dessutom kommer MYLO uppdatera köparen om status för beställning via e-post med hjälp av e-postadressen köparen har ingång för deras Beställa.
Om köparen har ändrat sig och inte längre ville ta emot en viss produkt och/eller tjänster från sin Beställa, de vill byta ut en produkt och/eller tjänster, eller de vill avbryta hela Beställa kan de kontakta säljaren som snart som möjligt på ...... och MYLO team kommer att göra sitt bästa för att annullera Beställan. Observera att detta endast är möjligt innan en Beställa bekräftad.
Leverans ska ske med hjälp av säljarens val leverantör i leveranstjänster (kurir). Leveransavgiften kan variera beroende på varje bestämmelseland och kommer att beräknas automatiskt när köparen ingångar sin adress för Beställa. För leverans inom EU, är avgiften 15 €.
Vid beställning, kommer säljaren att kunna se expeditionsavgift läggas till deras kundvagn och ingår i den totala kostnaden eller deras Beställa. Platsen för leverans av produkter och/eller tjänster kommer att som visas på Beställan.
Säljaren kommer att säkerställa lämplig förpackning för produkter och eventuella medföljande dokument som krävs.
Om köparen har beställt mer än en produkt, till Mylo förbehåller sig rätten leverera Sortera efter omgångar. Om beställningen ska levereras i omgångar kommer varje leverans utgöra ett separat avtal.
MYLO strävar efter att behandla alla beställningar och tillverka alla produkter inom den tid som anges för varje objekt. Dock kan tillverkningstider variera och eventuella tider som anges för leverans av varor är endast vägledande. MYLO håller Köparen uppdaterade när det gäller leveranstider med hjälp av kommunikationsmedel som tillhandahålls av köparen vid beställning eller när du skapar ett konto.
Vid mottagande av produkt/s, ska Köparen inspektera dem för eventuella fel eller bristande överensstämmelse innan signering gott skick. Om köparen undertecknar gott skick, de accepterar varorna i ett acceptabelt skick. Alla paket inte kvitt men accepterade anses undertecknades i gott skick.
Om köparen kan se några tecken på skador på paketet/s de uppmanas att underteckna som skadade, annars MYLO inte kan återbetala eller byta ut objektet, bortom Köparens lagstadgade rättigheter.
Köparen måste vara tillgänglig för att acceptera leverans på leveransdatum som kurir bara försöker re-leverans upp till 1 gånger och sedan leveransen kommer att returneras tillbaka till MYLO på köparens bekostnad. Om leveransen vägras eller returneras på grund av en felaktig adress, kommer köparen att debiteras en returavgift.
Om köparen inte felaktigt att ta emot av beställa, då MYLO skAllt inte ha någon skyldighet att återbetala priset.

RISKERA & EGENSKAP
Mylo garantier för alla produkter och tjänster som de producerar/erbjudande. Alla produkter är nya och anses originalverk, som skyddas av upphovsrätt.
Egendom produkter och/eller tjänster kommer att överföras vid leverans efter beställningen har betalats av köparen (genom leverans, är det underförstått signering för mottagande av de produkter som transporteras av en kurir eller signering för mottagning av fakturan, i vid eller tjänster).

ÅTERBETALNING, ÅTERBETALNINGAR & AVBESTÄMMELSE
Köparen har rätt att annullera en beställning endast under följande omständigheter:
(a) Om säljaren har misslyckats med att leverera beställningen inom 40 dagar efter det datum då beställningen gjordes;
(b) När det gäller felaktiga produkter, så snart som möjligt efter det att köparen har upptäckt att felet eller defekten (förutsatt att köparen har inspekterat Produkten så snart det är praktiskt möjligt efter leverans och i inget fAllt längre än 14 dagar efter mottagande produkten).
Om en beställning avbryts enligt något av ovanstående villkor skAllt Säljaren vara ansvarig för alla belopp som betalats, inklusive inledande och återleveranskostnader (i förekommande fall) med avseende på Beställa i fråga.
Meddelande om önskan att avbryta måste göras via e-post till hej@mylobarnbocker.se
För att undvika missförstånd, utom i fråga om felaktig eller defekta produkter, ingenting i dessa Villkor skAllt ge köparen rätt till annullering i fråga om de produkter som till sin natur, har gjorts till Köparen specifikation eller en tydlig personlig prägel.
Du måste returnera produkten till MYLO i originalförpackningen (som Köparen bör behålla för detta ändamål).
Ingenting i denna klausul påverkar Köparens lagstadgade rättigheter.

FRISKRIVNINGAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Säljaren kan inte hållas ansvariga för skada av köparen eller någon annan tredje part som ett resultat av säljaren fullgöra sina skyldigheter enligt den ordning, eller för skador som resultat från att använda produkter efter leverans, och särskilt för förlusten av produkter .
Genom att skapa och använda och konto Användare/köparen ansvarar för att upprätthålla sekretessen för sina kontouppgifter (användarnamn och lösenord) och för att hantera tillgång till sitt konto, och så långt som gällande lagstiftning tillåter, är ansvarig för någon verksamhet genom detta konto.
Genom att skapa och konto och/eller genom att använda innehåll och/eller göra en beställning, den Klient/Användare/köparen accepterar den senaste uppdaterade versionen av de allmänna villkoren för webbplatsen, som kommunice på webbplatsen vid tidpunkten för att skapa konto och/eller med användning av innehåll och/eller placering av beställningen.
MYLO förbehåller sig rätten att regelbundet uppdatera och ändra hemsidans Villkor för att spegla förändringar i hur webbplatsen fungerar, eller eventuella förändringar i lagkrav. Dokumentet anses accepterats av Klient/Användare/köparen efter att ha noterat på webbplatsen. En uppdaterad veriosn av dokumentet kommer att vara lätt tillgänglig på webbplatsen efter ändringar har gjorts, så kom ihåg att regelbundet kontrollera innehållet i detta dokument.
MYLO kommer att utöva Allt rimlig skicklighet och omsorg för att tillhandahålla webbplatsen.
Avseende webbplatsen kommer MYLO inte hållas ansvariga för förlust av eller korruption av något material i transit, eller förlust eller korruption av material eller data när hämtas på något datasystem.
MYLO garanterar att någon produkt som köpts från webbplatsen är av tillfredsställande kvalitet och rimligt passar för de ändamål för vilka produkter av samma slag vanligen levereras. I den utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag, MYLO frånsäger sig alla andra villkor, representationer, uttalanden och garantier, antingen uttryckligen eller underförstått (vare sig genom sedvanerätt, anpassningsbar, lag eller på annat sätt).
Säljarens ansvar för förluster som köparen kan drabbas på grund av säljaren bryter avtalet är strikt begränsad till den köpeskilling som netto av produkten (s) och/eller service (s) du köpt (exklusive skatter och leveranskostnader).
Ingenting i dessa Villkor skAllt utesluta eller begränsa MYLO ansvar för: dödsfAllt eller personskada orsakad av säljarens vårdslöshet; eller någon förlust av användaren/Klient/köparen som ett resultat av deras tillit till bedrägligt beteende som gjorts av MYLO dem; eller något ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.
Användaren/Klient/köparen uttryckligen håller med om att användningen av och surfa på webbplatsen och användning av innehåll på egen risk.
Med förbehåll för ovanstående Användare/Klient/köparen samtycker till att MYLO inte skAllt vara ansvarig för:

 • någon direkt förlust, krav eller skada;
 • någon indirekt förlust, krav, eller skada, eller någon straffande, speciella, tillfälliga eller indirekta skador av något slag som inte är direkt förknippade med den händelse som orsakade krav; eller
 • förlust av vinst eller förlust av besparingar, eller förlust, eller korruption av data (i varje fAllt direkt eller indirekt), i varje enskilt fAllt om baserat i kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar, eller på annat sätt, som uppstår ut av eller på något sätt har samband med:
  • Allt användning av webbplatsen eller innehållet;
  • dessa villkor;
  • Produkterna och/eller tjänster.
  • fel eller förseningar i användningen av någon komponent av webbplatsen, innehållet eller någon tjänst inklusive, utan begränsning, någon otillgänglighet av webbplatsen, innehållet eller tjänster oberoende av varaktigheten av en period av otillgänglighet;
  • Allt användning av eller förlitande på något innehåll, eller någon annan information, material, programvara, produkter, tjänster och tillhörande grafik som erhållits via hemsidan, i samtliga fall, även om MYLO har förvarnade om risken för sådan förlust eller skada.

MYLO ska inte hållas ansvarig för eventuella förluster, skador, kostnader eller utgifter (inklusive utebliven vinst) som uppstår direkt eller indirekt från fel eller förseningar i att utföra någon skyldighet enligt dessa Villkor på grund av någon händelse eller omständighet utanför deras rimliga kontroll , inklusive, men inte begränsat till, strejker, industriella åtgärder, brister i strömförsörjning eller utrustning, statliga åtgärder eller Guds handling.
Lagar som gäller i ditt hemland kanske inte tillåter begränsning eller uteslutning av ansvar eller oförutsedda eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig.
På grund av de inneboende riskerna med att använda internet kan MYLO inte hållas ansvarig för eventuella skador på eller virus som kan infektera användarens/kundens/köparens datorutrustning eller annan egendom när du använder eller surfar på webbplatsen. Nedladdning eller annat förvärv av något innehåll via hemsidan sker på eget ansvar och risk och med avtal som du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som resulterar från nedladdning eller förvärv av en sådan Innehåll.

SKADESLÖSHET
Klienten/användaren/köparen samtycker till att ersätta, hålla skadeståndad, försvara och inneha MYLO och var och en av deras respektive officerare, styrelseledamöter, anställda, ägare, agenter, entreprenörer, partners, informationsleverantörer och licensgivare som är ofarliga från och mot alla krav, skador , ansvar, krav, förluster, kostnader och utgifter (inklusive advokatkostnader) (vare sig förutsägbar eller undvikas eller inte) som drabbar någon sådan part och eventuella anspråk eller rättsliga förfaranden som förs eller hotade till följd av eller i samband med kundens/Användar/Köparens användning av webbplatsen, innehåll eller produkter och tjänster via hemsidan, kundens/Användar/köparen agerande i samband med webbplatsen eller tjänster som tillhandahålls eller med andra användare av webbplatsen, några inköp, transaktioner, kontakter eller arrangemang med tredje part via hemsidan eller på en tredje parts webbplats eller brott av detta dokument eller någon lag eller rättigheter för tredje part.

UPPSÄGNING
MYLO kan ta bort webbplatsen eller upphöra med tillhandahållande av någon av de tjänster som är tillgängliga via webbplatsen när som helst efter eget gottfinnande av någon anledning.
MYLO kan säga upp Kundens/Användare tillgång till webbplatsen av någon anledning i deras eget gottfinnande när som helst, med eller utan förvarning.

RECENSIONER
Skriver en översyn är möjligt för köpare vid mottagandet av en e-postbegäran för detta ändamål, har 14 dagar efter det att säljaren levererade produkten och/eller tjänsten. Information som kan vara både positiv och negativ och kommer bara att hänvisa till produktens/Services egenskaper.
Genom att skicka ett svar till säljarens e-post och inklusive en översyn, ger köparen säljaren en licens som är icke-exklusiv, kontinuerlig och oåterkallelig och obegränsad av territoriet, och tillåter säljaren att använda, återge, ändra, anpassa, publicera, översätta, distribuera och visa detta innehåll.
Varje köpare skAllt följa följande regler när du skickar in en recension:

 • Granskningen kommer att hänvisa strikt till egenskaperna hos produkten/tjänsten, och kommer inte att innehålla kommentarer om föränderliga aspekter (såsom kampanjer), eller information som hänför sig till Beställaprocessen;
 • Recensioner kan lämnas på engelska eller i modersmål av Köparen;
 • Recensioner kommer att skrivas i tillräcklig, icke-kränkande språk, utan att använda termer som kan väcka anstöt och/eller påverka en annan klient/Användare/köparen;
 • Köparen kommer att se till att de uppgifter som de tillhandahåller är verklig, korrekt och rättar sig efter gällande lagar, inklusive respekt för andras rättigheter, upphovsrätt, rättigheter till ägande, publicitet, eller intimitet;
 • Recensioner kommer inte att erbjuda eller begäran på något sätt och under några omständigheter, personuppgifter (kontaktuppgifter, fakturering och leveransadress, telefonnummer, e-postadresser, namn etc.) eller någon typ av information som kan leda till att avslöja personuppgifter ;
 • Recensioner kommer inte att hänvisa till andra länkar från andra webbplatser som har samma kommersiell verksamhet som säljare;
 • Recensioner kommer inte lura tjänster som erbjuds av säljaren och kommer inte att innehålla marknadsföringsmaterial;
 • Recensioner kommer inte att användas som ett sätt att kommunicera med säljaren - för detta ändamål, kan Säljarens kontaktuppgifter användas, som anges på hemsidan.

Vid sändning av en recension kan köparen också innehålla en betygsättning för produkten och/eller tjänsten de köpte.
Köparen kan innefatta ett fotografi eller videomaterial med sin granskning, som måste följa följande regler:

 • Filerna som ingår kommer att strikt hänvisning till produkt och/eller tjänst som Review har skrivits, garanterar filerna respekterar upphovsrätten;
 • Filerna kommer inte att omfatta våld, sexuellt innehåll, olämpligt språk som kan väcka anstöt en person eller grupp av personer som tillhör en viss ras, etnisk tillhörighet, religion, handikapp, kön, åldersgrupp, veteran lag eller sexuell eller politisk inriktning;
 • Filerna kommer inte att innehålla information om andra människor;
 • Filerna kommer inte innehålla andra länkar från andra webbplatser som har samma kommersiell verksamhet som säljare.

För klagomål avseende de köpta produkter och/eller tjänster kan Köpare kontakta MYLO på hej@mylobarnbocker.se. Alla klagomål kommer att lösas inom högst 30 kalenderdagar från mottagandet.

DATASKYDD OCH SEKRETESS
MYLO kommer endast att använda någon personlig information som de kan samla in om dig i enlighet med sekretesspolicy. Denna politik utgör en väsentlig del av dessa Villkor och det är viktigt att du läser den. Genom att acceptera dessa Villkor, du också acceptera och samtycker till MYLO sekretesspolicy.
Var noga med att läsa sekretesspolicyn om behandling av personuppgifter, som är en del av detta dokument. Läs även Cookies policy, som också är en del av detta dokument.

FORCE MAJEURE
  Ingen av parterna skAllt anses ansvarig för att inte utföra sina avtalsförpliktelser om en sådan situation beror helt eller delvis, till en force majeure. I force majeure är en oförutsägbar händelse, utanför parternas kontroll och som inte kan undvikas.
Om det inom 15 dagar från evenemangets förekomst, har händelsen inte upphör, har vardera parten rätt att underrätta den andra parten full uppsägning av avtalet, utan någon av parterna kan göra anspråk på någon skada intressen.

GÄLLANDE LAG
Detta avtal ska ske i enlighet med lagstiftningen i Rumänien och lyder hos domstolarna i Rumänien. Alla potentiella tvister mellan säljaren och deras användare/Köpare kan lösas på ett vänligt sätt, eller, om detta inte är möjligt, kommer tvister lösas i domstol i Rumänien.

Gå med i min nyhetsbrevlista så att vi kan hålla kontakten! :)